skip to Main Content
Sañé, Meri

Sañé, Meri

Llicenciada en Belles Arts (Imatge)  per la Universitat de Barcelona el 2002, havent cursat el 4t any a l’ENSAD, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Postgrau en Il·lustració creativa i tècniques de comunicació visual a l’escola EINA, de la Universitat autònoma de Barcelona, 2014.

Des del 2007 es dedica a la docència en cicles formatius d’arts plàstiques i disseny en centres com el CIC, Elisava, i el Campus Professional de la Universitat de Vic. Des del 2022 és docent a l’Escola d’Art d’Olot.

La seva activitat professional com a docent es combina amb la d’il·lustradora, especialitzada en narrativa infantil i juvenil. Amb diferents publicacions tant en espais digitals com els “Cuentos tuit” de Pep Bruno, publicacions de calendaris, llibrets promocionals i publicacions musicals, havent treballat amb diferents professionals tant de l’àmbit cultural i artístic com familiar.

Ha participat en diferents exposicions col·lectives com a artista visual i plàstica, a festivals d’art dependent com “Obert en canal”, Esparreguera i a la VII mostra de cinema “Els cinemes del sud” de la Garriga, Barcelona.