skip to Main Content

DECLARACIÓ DE POLÍTICA
INTERNACIONAL

INTERNACIONAL

L’Escola d’Art d’Olot planteja una política internacional que es composa d’estratègies clau i estratègies específiques per a l’organització i implementació de projectes de cooperació internacional destinades a aconseguir una internacionalització i modernització de la nostra institució.

Les estratègies internacionals clau consensuades a la nostra Institució són:

1.- Crear aliances estratègiques i participar en projectes entre institucions d’educació superior per a la cooperació i la transferència de coneixement i bones pràctiques.

2.- Crear vincles amb institucions empresarials i d’educació superior especialitzades en el món del disseny.

3.- Participar amb altres institucions i empreses en projectes multilaterals de caràcter internacional per afavorir l’intercanvi de coneixements i la millora de les competències lingüístiques.

4.- Afavorir la internacionalització de la nostra Institució mitjançant el foment de les diferents tipologies de mobilitat.

5.- Buscar la diversitat cultural en quant a l’elecció dels països per a la mobilitat, tant a nivell europeu com d’altres regions del món, però fent especial èmfasi amb la cooperació internacional amb països del nostre entorn mediterrani i països iberoamericans.

Pel que fa referència a l’impacte a l’EASD OLOT de la nostra participació en el Programa esperem:

1.- Augmentar les oportunitats professionals, socials i interculturals de tota la comunitat educativa.

2.- Augmentar la taxa de graduació en un 5% anual.

3.- Aconseguir un increment d’un 2% anual del nombre d’estudiants i personal docent i no docent que completen un període de formació en mobilitat.

4.- Contribuir a l’ocupabilitat dels nostres estudiants formant-los en la gestió i professionalització del disseny mitjançant la incorporació a iniciatives públiques i privades que fomentin l’associació en projectes de innovació i empresa.

5.- Contribuir al desenvolupament local com a membres d’una xarxa d’institucions i serveis que situïn Olot i Catalunya com a llocs de referència en la formació en arts i disseny.

6.- Gestionar un sistema de garantia de qualitat que permeti realitzar seguiment i anàlisi.