skip to Main Content

CICLE FORMATIU
GRAU SUPERIOR

MOTLLES I REPRODUCCIONS
ESCULTÒRIQUES

Al Cicle Formatiu de Grau Superior de Motlles i Reproduccions Escultòriques es treballa en la creació de motlles per al sector de l’espectacle i la cultura sempre des d’un punt de vista artístic i tècnic, no industrial.

Es tracta d’una formació repartida de 1.300 hores (1.181 hores al centre educatiu i 119 hores al centre de treball) repartida en 2 cursos acadèmics amb un enfocament pràctic per projectes i que té lloc majoritàriament al taller de l’escola.

Accés

Accés directe: amb el títol de Batxillerat d’Arts o també d’altres casos específics.
Amb el títol de Batxillerat LOE o equivalent cal superar una prova d’accés específica.
Sense titulació anterior: superar proves d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny.

Pla d’estudis

Al cicle s’utilitzen noves tècniques com ara la impressió 3D i s’estudia dibuix artístic, volum, projectes de motlles i reproduccions escultòriques, materials i tecnologia de motlles i reproduccions escultòriques, dibuix tècnic o història de l’escultura.

L’objectiu és oferir una formació professionalitzadora per treballar al sector artesà relacionat amb els projectes de realització, reproducció i restauració d’obres artístiques i escultòriques, al sector de les arts plàstiques, al de la producció industrial i al de l’ornamentació arquitectònica. També es treballa amb empreses del sector de la conservació i restauració de béns culturals.

Pràctiques

El cicle ofereix 119 hores de pràctiques en empreses relacionades en empreses o tallers de caràcter artesanal i/o artístic.

2×1

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot ofereix la possibilitat de cursar en 3 anys el Cicle Formatiu de Grau Superior de Motlles i Reproduccions Escultòriques i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Escultura aplicada a l’Espectacle. D’aquesta manera en 3 anys s’aconsegueixen 2 titulacions del mateix sector que per separat es farien en 4 anys.