skip to Main Content

Secretaria

Sol·licitud de títols i certificats

Sol·licitud títol acadèmic

Els alumnes promocionats podeu sol.licitar i fer el pagament del vostre títol acadèmic concertant cita prèvia. Podeu sol.licitar-la telefònicament a consergeria, a partir de les 12h, només durant la primera setmana de cada mes.

Caldrà que porteu DNI/NIE original i targeta bancària per anar a l’oficina de La Caixa propera a l’escola  i fer el pagament mitjançant Servicaixa. També heu de portar document acreditatiu per poder aplicar-vos bonificació o exempció de la taxa del títol (carnet de família nombrosa o monoparental o altres)

Sol·licitud certificats acadèmics

Els alumnes i exalumnes podeu sol·licitar un certificat acadèmic dels estudis cursats. Cal que feu sol·licitud per correu electrònic i adjunteu el vostre DNI/NIE.