skip to Main Content

BATXILLERAT

BATXILLERAT D’ARTS

Som l’únic centre de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès que imparteix aquesta modalitat de batxillerat d’arts. Disposem de tallers i d’equipament que no es troben normalment als IES com ara tallers de pintura, d’escultura, de gravat, laboratori de fotografia i aules equipades per fer-hi disseny gràfic o disseny d’interiors.

Pla d’estudis

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu. 

Llengua catalana i literatura (4 crèdits) 

Llengua castellana i literatura (4 crèdits) 

Llengua estrangera (6 crèdits) 

Educació Física (2 crèdits) 

Filosofia (2 crèdits) 

Ciències per al món contemporani (2 crèdits) 

Història de la filosofia (3 crèdits) 

– Història (3 crèdits) 

Les matèries de modalitat del batxillerat d’Arts que impartim corresponen a l’àmbit de les arts plàstiques, imatge i disseny (4 crèdits cadascuna):

Dibuix artístic I (4 crèdits) 

Dibuix artístic II (4 crèdits) 

Dibuix tècnic I (4 crèdits) 

Disseny (4 crèdits) 

Fonament de les Arts I (4 crèdits) 

– Fonaments de les Arts II  (4 crèdits) 

– Imatge, publicitat i comunicació (2 crèdits)

– Mitjans Informàtics (2 crèdits)

– Investigació i argumentació (2 crèdits)

– Forma i llenguatge tridimensional (2 crèdits)

– Treball de recerca (2 crèdits)

 

 

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general. En el conjunt dels dos cursos caldrà fer un mínim de sis matèries de modalitat. També es podran oferir matèries optatives dissenyades pel Departament d’Educació i pel mateix centre en una de les franges horàries de modalitat de cadascun dels dos cursos.

En el currículum de batxillerat també s’ha de superar un Treball de Recerca, que és un treball d’investigació que ha de fer cada alumne, assessorat i guiat per un professor tutor, que comença a primer curs i es presenta i s’exposa públicament a segon curs.