skip to Main Content

BATXILLERAT D’ARTS

BATXILLERAT

FAQ

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, la creativitat i la comunicació. Som l’únic centre de les comarques de la Garrotxa i el Ripollès que imparteix aquesta modalitat de batxillerat d’arts. Disposem de tallers i d’equipament que no es troben normalment als IES com ara tallers de pintura, d’escultura, de gravat, laboratori de fotografia i aules equipades per fer-hi disseny gràfic o disseny d’interiors.

Pla d’estudis

El Batxillerat consta de dos cursos. Les matèries comunes tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.

– Llengua catalana i literatura
– Llengua castellana i literatura
– Llengua estrangera. Anglès
– Educació Física
– Filosofia
– Història de la filosofia
– Història

Les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts que impartim corresponen a l’àmbit de les arts plàstiques, la imatge i el disseny i se’n cursen com a mínim tres a cada curs:

– Dibuix Artístic (obligatòria)
– Volum
– Cultura audiovisual
– Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny
– Disseny
– Fonaments artístics

Optatives de centre
· Investigació i Argumentació
· Matèries de Gravat i Estampació, Fotografia i Cinema, i Disseny

– Treball de recerca

Les matèries optatives en el Batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o en la formació general. En el currículum de batxillerat també s’ha de superar un Treball de Recerca, que és un treball d’investigació que ha de fer l’alumnat, assessorat i guiat per un professor tutor, que comença a primer curs i es presenta i s’exposa públicament a segon curs.