skip to Main Content

L’Escola d’Art d’Olot disposa d’una borsa de pràctiques i treball on les empreses poden publicar les posicions que volen cobrir a partir d’alumnes que estan estudiant cicles formatius a l’Escola o d’Alumni (estudiants que ja estan titolats i que busquen feina).

Per formar part de la borsa de pràctiques i treball de l’Escola d’Art cal registrar-se omplint el formulari. A partir de la validació de les dades, es poden publicar les ofertes.

Una vegada estan validades les ofertes, tant de pràctiques com de treball, les fem arribar a l’alumnat o alumni potencial segons el perfil o posició a cobrir a l’empresa.

La borsa de treball i pràctiques està en actiu des de l’any 2020 i es gestionen les ofertes durant el curs escolar, de setembre a juny.

Com funcionen les pràctiques?

La Formació en Centres de Treball (FCT) són pràctiques curriculars que l’alumnat de l’Escola d’Art ha de fer a les empreses i organitzacions sense ànim de lucre per posar en pràctica l’aprenentatge que adquireix als diferents cicles formatius.

Per les empreses, les pràctiques són una oportunitat per formar a futurs treballadors i així captar talent pel seu seu creixement.

L’alumnat ha de fer, segons el cicle formatiu, entre 25 i 280 hores.

El conveni o acord de formació és el document que formalitza les pràctiques.

Per tal de poder avaluar a l’alumnat, l’empresa es compromet a fer-ne el seguiment a través de l’aplicatiu Qbid.

Les pràctiques no suposen una relació laboral per l’empresa (no hi ha nòmina) però a partir del gener de 2024,segons l’article 212 del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, l’empresa ha de donar d’alta a la seguretat social a l’alumnat que fa les pràctiques.

Per aquest 2024, l’empresa pot decidir si es responsabilitza de fer l’alta o bé ho fa l’Escola d’Art d’Olot.

Si voleu rebre més informació, podeu contactar a través del correu electrònic empresa@escolartolot.cat o bé trucant al 972 262 403.