skip to Main Content

REVESTIMENTS MURALS

CICLE FORMATIU
GRAU MITJÀ

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Revestiments Murals és una formació repartida en 2 cursos acadèmics per introduir els alumnes al món artístic des d’una vessant molt pràctica, amb 1.575 hores en el centre educatiu i 25 hores en el centre de treball en pràctiques.

El que tradicionalment s’ha conegut com a “arts i oficis” es reforça en aquest cicle amb un valor artístic en tallers d’expressió plàstica i de revestiments murals.

Accés

Amb el títol Graduat ESO, cal superar una prova d’accés específica.

Sense Graduat ESO i sempre que compleixin els 17 anys, com a mínim, l’any en què es faci la prova, s’ha de superar una prova d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny (part general i específica).

Pla d’estudis

Al cicle s’estudia la història de la cultura i de les arts aplicades al mur, dibuix artístic, dibuix tècnic, modelatge i buidatge i es treballa en tallers d’expressió plàstica i de revestiments murals.

Els alumnes participen en el desenvolupament de projectes reals en funció de les 4 especialitats del cicle: pintura, escultura, decoració i tècniques digitals. Tot gràcies a la col·laboració de l’escola amb empreses i entitats de la zona. 

El cicle de grau mitjà de Revestiments Murals és una porta d’entrada a l’Escola d’Art, on posteriorment es poden cursar altres estudis superiors del mateix àmbit com són els cicles formatius de grau superior d’Il·lustració, Escultura aplicada a l’Espectacle, Motlles i Reproduccions, Fotografia i Decoració.

Pràctiques

Els alumnes realitzen 25 hores de pràctiques en centres de treball, fet que millora la inserció laboral en empreses o tallers. A les pràctiques es complementa la formació pràctica que capacita per esdevenir un tècnic/a en revestiments murals decoratius aplicats a espais i elements de la construcció, essent el responsable de la selecció del material adequat per a cada projecte i del manteniment de l’equip tècnic.

 

Aquí podeu veure el vídeo promocional del CFAM de Revestiments Murals, del Departament d’Educació