skip to Main Content

CICLE FORMATIU
GRAU SUPERIOR

GRÀFICA PUBLICITÀRIA

FAQ

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària forma per treballar com a Tècnic/Tècnica superior expert en gràfica publicitària en el disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica, la direcció d’art o de creativitat. També et permet treballar com a grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions, així com en l’organització i supervisió de la producció.

Es tracta d’un cicle de de 2.000 hores (1.720 hores al centre educatiu i 280 hores al centre de treball) repartides en 2 cursos acadèmics.

Accés

Accés directe: amb el títol Batxillerat d’Arts o també altres casos específics.

Amb el títol de Batxillerat LOE o equivalent cal superar una prova d’accés específica.

Sense la titulació anterior: superar proves d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny.

Pla d’estudis

Al Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària s’estudien els fonaments del disseny gràfic, fotografia, història de la imatge publicitària, llenguatge i tecnologia audiovisual, tipografia, teoria de la imatge, mitjans informàtics, teoria de la publicitat i del màrqueting. Tot potenciant la feina en projectes reals.

També s’ofereix als alumnes formació i orientació laboral.

Pràctiques

El cicle ofereix 280 hores de pràctiques en empreses, fet que contribueix a la millora de la inserció laboral com a Tècnic/Tècnica superior expert en gràfica publicitària.