skip to Main Content

Organització

ESCOLA

Director: Antoni López
Sots-director: Joan Ventura
Cap d’Estudis: Martí Pellicer
Secretària: Cristina Capel
Administradora: Amèlia Sardà