skip to Main Content

FUTURS ALUMNES

Inscripcions

La inscripció a proves d’accés, la preinscripció i la matrícula als diversos ensenyaments que oferim a l’escola es formalitza a Secretaria mitjançant els diferents procediments establerts i sempre d’acord amb el calendari que publica el Departament d’Educació cada any.

Pel que fa al calendari d’accés 2021/2022, trobareu la informació a cadascun d’aquests apartats: