skip to Main Content

FUTURS ALUMNES

Inscripcions

El procés d’inscripció a proves d’accés, preinscripció i matrícula als diversos ensenyaments que oferim a l’escola es formalitza a Secretaria, d’acord amb el calendari i procediement que publica el Departament d’Educació cada any.

Pel que fa al calendari d’accés 2021/2022, de moment només hi ha previsió de dates i trobareu la informació a cadascun d’aquests apartats de la web: