skip to Main Content

FUTURS ALUMNES

Inscripcions

El procés d’inscripció a proves d’accés, preinscripció i matrícula als diversos ensenyaments que oferim a l’escola es formalitza a Secretaria, d’acord amb el calendari que cada any publica el Departament d’Educació:

Calendari de preinscripcions i matricula del curs 2020/2021.