skip to Main Content

Missió i Visió

ESCOLA

Missió:

L’Escola d’Art d’Olot és un centre públic d’ensenyaments reglats d’art i disseny post obligatoris (Batxillerat d’Arts, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’Arts Plàstiques i Disseny)  i és a la vegada, Campus Olot de l’ESDAPC (l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya) impartint Estudis Superiors de Disseny, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

L’Escola d’Art d’Olot és un espai de trobada de tradició, tecnologia, coneixement i recerca orientat a la formació competencial i de professionals de les arts plàstiques i el disseny que responguin a les demandes del mercat laboral i de la nostra societat.

Visió:

L’Escola d’Art d’Olot vol consolidar:

  • una proposta educativa singular basada en l’èxit educatiu, el treball competencial i per projectes
  • la integració del centre amb el seu entorn.

De tal manera que l’escola es converteixi en un centre de referència dels ensenyaments d’arts i disseny de Catalunya assolint un compromís amb

  • la formació professional i per competències de l’alumnat
  • la participació, implicació i compromís de l’equip humà
  • un alt grau d’inserció laboral de l’alumnat.