skip to Main Content

CICLE FORMATIU
GRAU SUPERIOR

ESCULTURA APLICADA A L’ESPECTACLE

Amb una marcada vessant pràctica centrada en aprendre un ofici, el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Escultura Aplicada a l’Espectacle ensenya a crear escultura monumental i lleugera per la via pública o parcs temàtics, caracteritzacions FX pels sectors de l’espectacle, la televisió o el cinema i elements d’atrezzo per al teatre o els museus.

Es tracta d’una formació de 1.300 hores (1.181 hores al centre educatiu i 119 hores al centre de treball) repartida en 2 cursos acadèmics amb un enfocament pràctic per projectes i que té lloc majoritàriament al taller de l’escola.

Accés

> Directe: amb el títol Batxillerat d’Arts o amb el títol de Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny.

> Amb només prova d’accés específica d’arts plàstiques i disseny: amb el títol de Batxillerat diferent modalitat d’Arts o amb el títol de Tècnic de formació professional o amb el títol de Tècnic superior de formació professional.

> Amb prova d’accés a cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny (comuna i específica), sense les titulacions anteriors i complir 19 anys l’any de la prova.

> Altres casos específics (consulteu a secretaria)

Pla d’estudis

El professional en escultura aplicada a l’espectacle treballa al sector artístic relacionat amb projectes de realització i muntatge d’obres d’ornamentació, ambientació i caracterització, mitjançant tècniques escultòriques, per aplicar a qualsevol tipus d’espectacle, en l’àmbit de producció teatral, televisiva, cinematogràfica, publicitària, turística, de fires i exposicions, festiva i recreativa…i en altres sectors de producció industrial i constructiu que ho requereixin.

Per formar els futurs professionals el cicle compta amb assignatures com ara dibuix artístic, volum, materials i tecnologia d’escultura aplicada a l’espectacle, aplicacions informàtiques (2D i 3D), dibuix tècnic o història de l’escultura. Es treballa en projectes d’escultura aplicada a l’espectacle i escultura efímera. També en tallers de buidat i emmotllat i d’estructures i muntatges.

Pràctiques

El cicle ofereix 119 hores de pràctiques en empreses relacionade en empreses o tallers de caràcter artesanal i/o artístic.

2+1

L’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot ofereix la possibilitat de cursar en 3 anys el Cicle Formatiu de Grau Superior de Motlles i Reproduccions Escultòriques (Models 3D, Motlles i Art Toys) i el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Escultura aplicada a l’Espectacle. D’aquesta manera en 3 anys s’aconsegueixen 2 titulacions del mateix sector que per separat es farien en 4 anys.

 

Aquí podeu veure el vídeo promocional del CFAS d’Escultura Aplicada a l’Espectacle, del Departament d’Educació