skip to Main Content

Secretaria

Altres documents

Documents 2020/2021

____________________________________________

Documents 2019/2020

Batxillerat d’arts

Protocol de pagament Quotes Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

Document matrícula – Batxillerat d’arts 2019-2020

Preinscripció i matriculació Batxillerat d’arts 2019/2020

Batxillerat doble titulació (Batxillerat + APGI)

Currículum Batxillerat + APGI

Cicles formatius de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny

Protocol de pagament Quotes Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà 2019-2020

Document matrícula – Revestiments murals 2019-20

Document matrícula – APGI 2019-20

 

Sol·licitud preinscripció cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà 2019-2020

 

Cicles formatius de grau superior
d’arts plàstiques i disseny

Document matrícula – CFAS Il·lustració 2019-2020

Document matrícula – CFAS Fotografia 2019-2020

Document matrícula – CFAS Gràfica Publicitària 2019-2020

Document matrícula – CFAS Decoració 2019-2020

Document matrícula – CFAS Escultura aplicada a l’espectacle 2019-2020

Document matrícula – CFAS Motlles i reproduccions escultòriques 2019-2020

Protocol de pagaments de preus públics 2019-2020 – Cicles formatius de grau superior

Sol·licitud de convalidació CFAS 2019-20

Sol·licitud preinscripció cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior 2019-2020

 

Altres

Autorització d’ús d’imatges (majors de 14 anys) – 2019/20

Autorització d’ús de serveis digitals (entre 14 i 18 anys) – 2019/20

Sol·licitud de servei d’assessorament 2018-2019