skip to Main Content

PREGUNTES FREQÜENTS I ALTRES

SECRETARIA

FAQ – Preguntes freqüents

1. Quin és l’horari de les classes?
El marc horari de les classes lectives és de 8:45 a 14:45 h, de dilluns a divendres. L’escola està oberta de 8 a 15:15 h

2. Quina oferta de places hi ha?
Hi ha oferta de places limitades. Es publica cada any d’acord amb el calendari i la normativa de preinscripció del Departament d’Educació.

3. Quin és el preu de la matrícula dels cicles de grau mitjà i també del batxillerat d’arts?
No hi ha taxa de matriculació. En el moment de matrícula, cal fer el pagament de l’aportació
complementària de material i activitats (acordada pel Consell Escolar del centre) i també de
l’assegurança escolar obligatòria (1,12 €)
Per al seguiment formatiu dels cicles de grau mitjà, cal disposar d’un ordinador portàtil amb programari específic.

4. Quin és el preu de la matrícula dels cicles formatius de grau superior ?
D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, que es publiquen cada any, s’aplica el preu públic de matrícula per aquests cicles: 360 €. També s’ha de fer el pagament de l’assegurança escolar obligatòria (1,12 €) en el cas de ser menor de 28 anys.
A més de les bonificacions i exempcions generals que s’apliquen a aquests preus públics (família nombrosa general, monoparental o especial), s’estableix una bonificació del 50% per a les persones que en el curs acadèmic actual o en l’anterior han obtingut una beca general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i l’exempció del pagament a les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, als membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció i a les víctimes de violència de gènere.
Per al seguiment dels cicles formatius de grau superior, cal disposar d’ordinador portàtil amb programari específic.

Documents 2020/2021

____________________________________________

Documents 2020/2021

Batxillerat d’arts

 

Batxillerat doble titulació (Batxillerat + APGI)

 

Cicles formatius de grau mitjà
d’arts plàstiques i disseny

Cicles formatius de grau superior
d’arts plàstiques i disseny

Altres