skip to Main Content

Història

ESCOLA

Som l’única escola oficial d’art i disseny de les comarques gironines i comptem amb més de 200 anys d’història.

Som un centre públic d’ensenyament d’arts i disseny postobligatoris (Batxillerat d’Arts, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i Estudis Superiors de Disseny) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i formem part de l’Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya. ESDAPC (Campus Olot).

Oferim preus públics, segons les taxes oficials.

Des de la nostra fundació hem mantingut una participació activa en el nostre entorn social, educatiu, econòmic i cultural.

Som un espai de trobada de tradició, tecnologia, coneixement i recerca orientat a la formació competencial i de professionals de les arts plàstiques i el disseny que responguin a les demandes del mercat laboral i de la nostra societat.

La formació s’imparteix en horari de matins, fet que permet als alumnes compaginar millor els estudis amb la feina. Els estudis s’imparteixen sempre en grups reduïts amb l’objectiu de garantir una atenció i formació personalitzada.

Oferim pràctiques formatives no laborals per als alumnes en empreses o institucions a nivell nacional i també en altres països de la Unió Europea, i aconseguim un gran nivell d’inserció laboral dels nostres alumnes.

Els alumnes poden gaudir de la qualitat de vida d’una ciutat com Olot, amb uns preus de l’habitatge molt més assequibles que a les grans ciutats, així com un entorn natural privilegiat per fer esport.

Organitzem visites a empreses, museus, exposicions, despatxos professionals, relacionats amb el mon de l’art i el disseny. També organitzem viatges relacionats amb els estudis a ciutats com Nova York, Chicago, Tòquio o Berlin.

Context Històric

L’escola de Belles Arts fou fundada l’1 de juliol de 1783 pel Bisbe Tomàs de Lorenzana. L’any 1891 es denominava “Escola menor de Belles Arts” depenent de la Diputació de Girona i l’etapa de 1934 a 1938 com a “Escola Superior de Paisatge” depenent de la Generalitat de Catalunya.
El 20 de juny de 1990 l’escola entra a formar part de la xarxa oficial d’escoles d’art de Catalunya per la qual cosa els recursos humans i de funcionament passen a dependre de la Generalitat de Catalunya.

A partir del Curs 2010-2011 l’Escola d’Art d’Olot, com a ESDAPC Campus Olot, inicia els Estudis de Grau (equivalents) en Disseny depenent de l’ESDAPC ( Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya).

L’Escola d’Art d’Olot és l’únic centre oficial i públic de la demarcació territorial de Girona en el qual s’imparteixen cicles formatius en la seva modalitat d’arts plàstiques i disseny, així com estudis de Grau Superior de disseny.

La singularitat edificatòria de l’edifici condiciona d’una banda futurs creixements però a la vegada dota a l’Escola d’Art d’Olot d’una identitat pròpia singular.