skip to Main Content

FACEBOOK OUTSIDERSOLOT

INTERNACIONAL

Amb OutsidersOlot garantim el contacte, seguiment, benestar i de suport, a tots aquells alumnes que participen d’una estada formativa i de pràctiques a l’estranger. Es fa el seguiment de l’estada, compartint coneixements, experiències, fotos, diferents maneres de treballar, estudiar i viure.

Per altra banda s’aconsegueix fer conèixer i fer partíceps a la resta d’alumnes locals per motivar-los a participar i a compartir les experiències a l’estranger.

Enllaç al Facebook