skip to Main Content
Sucarrats, Paula

Sucarrats, Paula

Arquitecta per l’ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès) des de l’any 2020. Becada per la Facoltà di architettura del Politecnico di Milano (POLIMI).

Màster habilitant d’Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya ETSAV (2021).

Postgrau d’especialització en Visual Merchandising and Product Retail per l’Escola Superior Àrtidi (2021).

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (2023).

Abans d’exercir la docència, m’inicio al món laboral a l’Ajuntament de Celrà, executant tasques d’urbanisme i edificació i, posteriorment, col·laboro amb el despatx Nordest Arquitectura, realitzant tasques de projecció i direcció d’obres.

El 2022 poso en marxa la meva carrera professional cap a la docència, treballant com a professora de Cicles Formatius i Estudis Superiors de Disseny a l’Escola d’Art d’Olot, dins l’especialitat de Disseny d’Interiors. Actualment, compagino la docència amb l’activitat professional relacionada amb l’arquitectura.