skip to Main Content

Casanovas, Marta

Llicenciada en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004) i Màster en Cultura Històrica i Comunicació per la Universitat de Barcelona (2007).
Formació complementària en Guió Audiovisual (2010), en Il·lustració i Tècniques Pictòriques (2021-2022). En relació amb la docència, m’he format en el Treball per Projectes (2022) i en Dificultats Específiques de la Lectoescriptura (2023).
Durant molts anys, la meva activitat professional ha anat lligada al món de la cultura treballant com a tècnica per a llibreries de diferents museus.
Actualment, soc professora d’Història de l’art en Cicles Formatius i d’Estudis Superiors de disseny de l’Escola d’Art d’Olot.