skip to Main Content
Martínez, Lídia

Martínez, Lídia

FORMACIÓ ACADÈMICA
LLICIENCIADA EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
LLICENCIADA EN HISTÒRIA DE L’ART

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DOCENT
Des de l’any 2007 soc professora de l’especialitat de Història de l’Art del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny . Des del 2003 al 2007 professora d’Ensenyament Secundari Obligatori.

especialitats docents reconegudes:
Història de l’Art, Geografia i Història, Organització I Gestió Comercial, Processos Comercials

CÀRRECS
2013 – 2020 CAP DE DEPARTAMENT I COORDINACIÓ DE BATXILLERAT (EASD Olot)
2016 – 2020 TUTORA DE CENTRE DEL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
2015 – 2016 EL.LABORACIÓ DE LA GUIA DOCENT DE SEMI-PRESENCIALITAT PER ALS CFGS DE LA FAMILIA PROFESSIONAL DE COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL(Departament d’Ensenyament)
2012 – 2013 TUTOR DE CICLES FORMATIUS D’ARTS (EASD Olot)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
GUIA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
GUIA CULTURAL A CIUT’ART SERVEIS EDUCATIUS
Guia cultural al MACBA, CCCB i Pedrera de Barcelona. Gestió
Pedagògica al CCB
TÈCNICA EN FORMACIÓ COMERCIAL – Estay Consultors
Formadora en cursos a empreses d’ Atenció al client
SUPERVISORA TELEFÓNICA MÓVILES, S.A
Supervisora, coordinadora , formadora i responsable de grup de plataforma d’Atenció al client.
DEPARTAMENT DE VENDES A GALERIAS PRECIADOS, S.A
Responsable del Departament d’Atenció i Reclamació al Client.