skip to Main Content
Fàtima Rodriguez

Fàtima Rodriguez

Llicenciada en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, Màster en Educació i Arts visuals des d’un enfocament construccionista per la UDG i Tècnica Superior en Imatge.

Fotògrafa

Treballa com a professora de fotografia a l’EASD d’Olot des del 2004 on és Coordinadora de Fotografia. Imparteix classes de Projectes i Tècnica al Cicle Superior de Fotografia i Fotografia i Imatge digital a ESDAP.