skip to Main Content
Domingo, Albert

Domingo, Albert

Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB, maig de 2005), títol corresponent al nivell 3 (Master) del MECES. Certificat d’Aptitud Pedagògica (Universitat Politècnica de Catalunya, maig de 2009).

Arquitecte i professor de materials i tecnologies del disseny, amb experiència de gestió de despatxos professionals i de centres educatius, i de docència de producció gràfica industrial, de gestió del disseny i de la interacció del disseny amb l’entorn.

Professor de l’ESDAP I de l’EA d’Olot, i membre de la coordinació de qualitat, de la d’assessorament i reconeixement de l’experiència professional i de la de gestió de les TIC.