skip to Main Content
Capel, Cristina

Capel, Cristina

Formació
Arquitecta per l’ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès) des de l’any 2005. Becada per L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette (ENSAPLV).

Activitat professional
Compagino la docència amb l’activitat professional relacionada amb l’arquitectura.
Col.laboració com a arquitecta en diferents despatxos professionals fent projectes residencials i d’obra pública: Alday-Jover arquitectes (Barcelona, Saragossa), ETC-arquitectura Josep Cargol i Ricard Turón (Girona), Laviña de la Villa SCP (Barcelona).
Des de 2009 col.laboro amb NetNerd (solucions en tecnologia).
Des de 2010 inicio ESTUDI2A2, despatx professional propi dedicat a l’arquitectura i al disseny, en obra nova, rehabilitació, interiorisme, etc…

Docència
Des del curs 2005/2006 professora d’Arts Plàstiques i Disseny a l’Escola d’Art d’Olot i des de 2009 funcionària de carrera en l’especialitat de Disseny d’Interiors.
Des del curs 2010-11 professora de l’ESDAP. Coordinadora a la CMI-Esdap (Comissió de Mobilitat Internacional).
Fins el curs 2018-19 Coordinadora Departament de Comunicació a l’Escola d’Art d’Olot.
Des de l’any 2019 formo part de l’Equip Directiu de l’Escola d’Art d’Olot com a Secretària Acadèmica.