skip to Main Content

Departament comunicació i disseny

Autodidacta. Disseny catalegs i material publicitari. Comunicació xarxes socials. Disseny i manteniment Web, Crear contingut audiovisual. Desenvolupar imatge producte.