skip to Main Content

Dependent/a amb nocions de disseny gràfic

Des del Tecnicopi Digital Imatges, busquem un dependent/a amb nocions de disseny gràfic (domini d'Illustrator, Photoshop, i Indesign), estigui disposta a aprendre a utilitzar eines reprogràfiques (fotocopiadores, plòters etc.)i vendre material d'oficina entre altres.