skip to Main Content

Dependent/a amb nocions de disseny gràfic

Busquem un dependent/a amb nocions de disseny gràfic (domini d'Illustrator, Photoshop, i Indesign) i estigui disposta a aprendre a utilitzar eines reprogràfiques (fotocopiadores, plòters etc.)