skip to Main Content
Explora Les Possibilitats De Les Noves Tecnologies En La Creació Artística Amb El Cicle De Models 3D, Motlles I Art Toy

Explora les possibilitats de les noves tecnologies en la creació artística amb el cicle de Models 3D, Motlles i Art Toy

T’agradaria incorporar les noves tecnologies a la creació artística? El Cicle Formatiu de Grau Superior Models 3D, Motlles i Art Toys de l’Escola d’Art d’Olot es tracta d’un nou perfil orientat en l’aprenentatge de tècniques i materials professionals i innovadors com el modelatge i la impressió 3D aplicats als processos d’emmotllat i producció artística.

Aquest cicle té un enfocament molt pràctic centrat en la caracterització de personatges, models tridimensionals per museus, Art toys i la realització d’objectes artístics. Als estudis s’utilitzen noves tècniques com ara el fresat per control numèric i l’ús de materials de modelat específics com argiles polimèriques, plastilina, resines, silicona, làtex o oil based clays.

L’avaluació dels estudis es desenvolupa a través de la creació de tres projectes principals: Disseny i creació d’un element de caracterització d’un personatge, creació d’un model tridimensional per a una exposició i creació d’un Art Toy.

El cicle Models 3D, Motlles i Art Toy fomenta la multidisciplinarietat

Algunes de les activitats del Grau Superior de Models 3D, Motlles i Art Toys es realitzen en col·laboració amb altres cicles de l’escola, com ara amb els graus superiors d’Il·lustració, Gràfic i Fotografia, per tal de fomentar les sinergies entre l’alumnat i la multidisciplinarietat dels ensenyaments artístics.

L’objectiu és oferir una formació professionalitzadora per treballar al sector de les arts plàstiques, al sector artesà relacionat amb els projectes de realització, reproducció i restauració d’obres artístiques i escultòriques, al de la producció industrial i al de l’ornamentació arquitectònica. També es treballa amb empreses del sector de la conservació i restauració de béns culturals.

Com a novetat, l’Escola d’Art d’Olot ofereix possibilitat d’obtenir la doble titulació de Models 3D, Motlles i Art Toys i Escultura Aplicada a l’Espectacle en 3 anys.

Necessites més informació sobre el Grau Superior de Models 3D, Motlles i Art Toys? Contacta amb nosaltres.