skip to Main Content
Lliçó Inaugural 20-21

Lliçó inaugural 20-21

El dijous 29 d’octubre, a les 12h, lliçó inaugural a càrrec de Jordi Sellas.