skip to Main Content
Reixach, Gemma

Reixach, Gemma

Màster en Comunicació i Estudis Culturals i llicenciada en Història de l’Art (premi extraordinari de llicenciatura) per la UdG i graduada en Arts Plàstiques i Disseny per EA d’Olot.

Dissenyadora gràfica amb més de 20 anys d’experiència. En l’àmbit del disseny gràfic he coordinat i desenvolupat diferents projectes web, disseny editorial, catàlegs d’art i disseny corporatiu tant en el sector públic com el privat. Dins la gestió cultural destaca la redacció del PECT de les ICC de Girona de l’any 2016, juntament amb l’àrea de promoció econòmica. Des de l’any 2013 fins el 2017 he participat intermitentment com a tècnica en l’equip de treball dels projectes de recerca del grup Teories de l’Art Contemporani i de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la UdG.

Dissenyadora gràfica en actiu amb estudi propi i docent des de l’any 2017 a l’Escola d’Art d’Olot. Imparteixo les assignatures de tipografia a CFAS i a ESDAP Catalunya Campus Olot les assignatures de Tipografia, Metodologia en Recerca i Treball Final d’Estudis.