skip to Main Content

Interiorista

Interiorista:
Educació i experiència: Un títol en disseny d'interiors, delineació, arquitectura o disciplina relacionada.
Habilitats de disseny: S'espera que els candidats tinguin habilitats sòlides en
disseny d'interiors, incloent coneixements de programari de disseny assistit per
ordinador (CAD indispensable).
Creativitat: Es valora la capacitat per generar idees innovadores i creatives en el disseny d'interiors, així com la capacitat per adaptar-se a les necessitats i
preferències específiques del client.
Habilitats de comunicació: Es requereix la capacitat per comunicar-se de manera efectiva (clients, membres de l'equip, arquitectes, contractistes i proveïdors).
Passió pel disseny: Es valora un veritable entusiasme i passió pel disseny d'interiors, així com un compromís amb l'excel·lència en el treball realitzat.
Maneig fluïd de programes informàtics (pack office indispensable).
Domini idiomes: Català i castellà (nivell alt parlat i escrit).
Domini d’anglès: nivell mitjà/alt parlat i escrit (nivell competent).

Es valorarà:
L'experiència laboral.
Capacitat creativa.
Capacitat de gestió i resolució.
Capacitat comunicativa
Capacitat d'adaptació.
Dinamisme i proactivitat.
Maneig d’eines de dibuix en 3D.

S'oferix:
Contracte fixe.
Formació continuada.
Incorporació immediata.