skip to Main Content
Introdueix-te En L’art Urbà Amb El Cicle De Revestiments Murals

Introdueix-te en l’art urbà amb el cicle de Revestiments Murals

T’interessa l’art urbà?

T’agradaria que molta gent veiés la teva obra? Treballaries en l’ambientació, decoració i ornamentació d’espais? Et motiva aprendre a partir de la pràctica? Vols treballar en equip amb gent com tu? T’atrauen les arts plàstiques? El CFAM en Revestiments Murals és una bona manera d’introduir-te en el món de l’art i el disseny.

L’Escola d’Art d’Olot imparteix el cicle de grau mitjà de Revestiments Murals perquè puguis aplicar la teva creativitat a la decoració de revestiments decoratius d’espais i construccions.

Aquests estudis capaciten per oferir solucions creatives en l’àmbit de la intervenció mural en tot tipus de revestiments decoratius, funcionals i estètics en els diferents espais construïts.

L’alumnat aprèn a dominar les eines, materials, tècniques i processos tradicionals, així com les noves tecnologies per poder aplicar-les amb èxit als mètodes de creació, elaboració i reproducció dels revestiments murals.

Al cicle s’estudia la història de la cultura i de les arts aplicades al mur, dibuix artístic, dibuix tècnic, modelatge i buidatge i es treballa en tallers d’expressió plàstica i de revestiments murals.

Durant els dos anys de durada del cicle, aquesta combinació de tècniques tradicionals i actuals s’aplica a diversos projectes reals, fruit d’encàrrecs o col·laboracions amb diferents organitzacions i empreses. Es tracta de propostes de gran format, que es fan de forma col·lectiva, i amb els quals l’alumnat posa en pràctica les quatre especialitats que es treballen: pintura, escultura, decoració i digital.

 

L’oferta de pràctiques completa el pla d’estudis del cicle de Revestiments Murals

La nostra escola fomenta una formació pràctica basada en el learning by doing. L’alumnat del cicle de Revestiments Murals realitza 25 hores de pràctiques en centres de treball, fet que millora la inserció laboral en empreses o tallers.

Les pràctiques contribueixen a adquirir els coneixements necessaris per esdevenir tècnic/a en revestiments murals decoratius aplicats a espais i elements de la construcció, essent el responsable de la selecció del material adequat per a cada projecte i del manteniment de l’equip tècnic.

El cicle de grau mitjà de Revestiments Murals també pot ser una porta d’entrada a altres estudis superiors d’arts plàstiques i disseny. Com són els cicles formatius de grau superior d’Il·lustració, Escultura aplicada a l’Espectacle, Models 3D, motlles i art toys, Fotografia i Decoració que s’imparteixen a l’Escola d’Art d’Olot.

Vols saber més sobre el cicle formatiu de Revestiments Murals? Vols conèixer millor les característiques d’aquest cicle? Inscriu-te a les Jornades de Portes Obertes.