skip to Main Content

Adjunt Dpt.il.luminació

Persona per donar suport, a l'equip actual del Dpt. d'I.luminació, en diferents tasques, sobretot en la creació de plànols (domini Autocad)