skip to Main Content

Pràctiques Disseny Gràfic

Buscco ersona amb interès i ganes de créixer en el camp del disseny gràfic, la tipografia, la identitat corporativa i el disseny editorial.

Retribució inicial en forma de dietes i desplaçaments, retribució final a valorar amb l'estudiant segons necessitats.

Amb possibilitat de seguir treballant i/o col·laborant a l'estudi un cop acabades les pràctiques.

Són necessaris coneixements amplis en InDesign, Photoshop, Illustrator i coneixements mitjos en After Effects.

Inici de les pràctiques a partir de Octubre, a concretar amb estudiant.

Marc Monguilod és un estudi de disseny gràfic i direcció d'art per a projectes interdisciplinars. Treballant per empreses i institucions públiques, especialitzat en la comunicació gràfica, identitat corporativa, projectes editorials i productes digitals. Destacant clients com Ajuntament de Barcelona, Museu Picasso de Barcelona, Roosik&Co, Soundit i Editorial Planeta.