skip to Main Content
Girona, Temps De Flors

Girona, Temps de flors

Els alumnes de Decoració han participat en la realització d’una instal·lació efímera a la 67a edició de “Girona, Temps de Flors”

Dos grans artistes son el punt de partida d’aquesta instal·lació: Tony Cragg s’inspira de Giorgio Morandi i els alumnes de l’escola d’aquests dos. Un bodegó de recipients reciclats que construeix una escultura de plàstic. Cada recipient és un contenidor d’aigua, un punt de vida per allotjar una flor, un ram. Malauradament la intervenció no deixa de ser una denúncia a la nostra societat de consum que ens aboca a un continuada generació de residus plàstics.  La concentració d’aquests recipients de plàstic en un sol punt del parc posa l’accent en la fragilitat dels diferents ecosistemes naturals que cada vegada més pateixen la seva presència.