skip to Main Content
Projecte ABeyGA

Projecte ABeyGA

Art Beyond GAze

Digitalització, art i inclusió social.

Art Beyond Gaze treballa amb joves especialment amb necessitats especials per desenvolupar les seves habilitats artístiques i els beneficis d’aquestes.

El projecte ABeyGA vol abordar les creacions d’art d’una manera alternativa amb la participació de tots els sentits dins dels tallers d’art i els entorns culturals en general (museus, centres culturals, etc.). ABeyGa dóna suport als joves estudiants, especialment amb Necessitats i Dificultats Educatives Especials (SEND) perquè tinguin èxit integrant-se en el seu entorn escolar i social gràcies a l’educació artística.

Target

Els beneficiaris del projecte són majoritàriament estudiants joves amb SEND i joves vulnerables en general: treballadors juvenils, educadors i organitzacions de treball social, però també famílies, altres joves, escoles, col·legis, escoles secundàries i universitats.

Objectius

• Desenvolupar una concepció didàctica global holística de l’art utilitzant totes les sensacions: veure, tocar, escoltar, olorar …

• Crear i adoptar un enfocament multicultural d’obres d’art obertes a noves visions de món (diferent percepció de colors, sons, materials artístics segons el país d’origen).

• Donar suport als joves especialment amb SEND perquè s’involucrin en la comunicació per i per als joves permetent-contribuir a la creació d’eines.

· Donar i transferir eines, habilitats (individuals, col·lectives) i pràctiques digitals útils als professionals i joves estudiants per tal de millorar l’Educació Artística i assolir els seus objectius.

• Enriquir el valor educatiu i els objectius en els tallers d’art amb diferents enfocaments culturals i pràctics.

• Involucrar els joves en la reproducció d’obres escultòriques conegudes utilitzant materials naturals de les regions / països involucrats

Impacte

Els resultats esperats estan relacionats amb el desenvolupament personal i professional dels formadors per respondre de manera més eficient a les demandes del seu rol social com a pares, mestres o professionals.

Pel que fa als joves, especialment amb SEND, el projecte garantirà el desenvolupament de les seves habilitats d’aprenentatge i el reforç de
les seves habilitats socioemocionals i d’autoexpressió per ser  inclosos en el seu entorn social i cultural.inclosos en el seu entorn social i cultural.