skip to Main Content
Aprèn Les Tècniques De La Impressió 3D Al Grau Superior De Models 3D, Motlles I Art Toys

Aprèn les tècniques de la impressió 3D al Grau Superior de Models 3D, Motlles i Art Toys

T’agradaria introduir-te al modelatge i la impressió 3D? L’Escola d’Art d’Olot t’ofereix el cicle formatiu de Grau Superior de Models 3D, Motlles i Art Toys. Uns estudis que et permetran realitzar tot el procés de creació de caracteritzacions, models tridimensionals per a museus, Art Toys i altres objectes artístics.

Aquest nou perfil té un enfocament molt pràctic, orientat en l’aprenentatge de tècniques i materials professionals i innovadors: el  fresat per control numèric; la realització de models, motlles i reproducció amb resines, silicona, làtex; i la utilització de materials de modelat específics,  com argiles polimèriques, plastilina i oil based clay.

L’eix central del cicle es desenvolupa mitjançant  la realització de tres projectes principals: Disseny i creació d’un element de caracterització d’un personatge, creació d’un model tridimensional per a una exposició i creació d’un Art Toy.

Els tres projectes es gestionen de manera transversal a través de diferents mòduls del cicle. Algunes activitats es realitzen en col·laboració amb cicles d’altres famílies, com ara dels graus superiors d’Il·lustració, Gràfic i Fotografia. D’aquesta manera, es fomenten les sinergies entre l’alumnat, així com la multidisciplinarietat dels ensenyaments artístics

El cicle ofereix 118 hores de pràctiques en empreses de prestigi d’àrees relacionades i en tallers de caràcter artesanal i/o artístic. Gràcies al caràcter professionalitzador dels estudis i  la formació en centres de treball l’alumnat surt molt preparat i aconsegueix un alt nivell d’inserció laboral

L’Escola d’Art d’Olot ofereix possibilitat d’obtenir la doble titulació de Models 3D, Motlles i Art Toys / Escultura Aplicada a l’Espectacle en 3 anys. 

Necessites saber més sobre el Grau Superior de Models 3D, Motlles i Art Toys? Contacta amb nosaltres.