skip to Main Content
PREMIS CREIXELL INTERIORISME

PREMIS CREIXELL INTERIORISME

QUI POT PARTICIPAR-HI

Els ex estudinats i estudiants de Disseny d’interiors de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot.

TEMA DISSENY D’INTERIORISME

El tema del disseny d’interiorisme haurà d’estar relacionat amb:

-Apartament per a us turístic  a la localitat de Palamós, poble de pescadors , situat al cor de la Costa Brava, i amb capacitat per a una família de 4 persones, però amb un disseny que permeti reconvertir l’espai per a ser utilitzat en un moment donat fins a un total 8 persones.

L’únic a respectar del plànol adjunt, es la situació del clavegueram.

SUPORTS I MIDES

El disseny s’haurà de lliurar en format DIN A-2 (PDF), imatge d’alta resolució i prespectives necessàries per la comprensió de la imatge.

TÈCNICA

Lliure

LLIURAMENT DELS DISSENYS

Els dissenys es podran enviar per correu electrònic a l’adreça Info@creixellcreixell.cat fins al Divendres dia 4 de setembre del 2020. Quedarant exempts tots aquells participants que enviïn la seva proposta fora del termini esmentat.

JURAT

El Jurat que atorgarà el premi estarà constituït per membres de l’empresa Materials Creixell i de l’escola d’Art  i Superior de Disseny d’Olot :

-De Materials Creixell formarà part del jurat: Helena Bahí Planas.

-De l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’olot formarà part del Jurat: la professora d’Interiorisme i Decoració, Txell julià.

L’Organització es reserva el dret a fer canvis en la composició del jurat, quan existeixin raons que així ho aconsellin. El jurat decidirá sobre l’admissió dels dissenys presentats a concurs, decidint tanmateix els que son premiats.

 

GUANYADORS

De les propostes presentades, el jurat (definit en el punt anterior) escollirà un guanyador.

 

LLIURAMENT DE PREMIS

El divendres dia 18 de setembre de 2020 es decidirà el guanyador del premi.

S’anunciarà el guanyador per correu electrònic adreçat a cadascun dels interessats. El/la concursant participant que no hagin estat escollit/da com a guanyador/a será igualment informat/da via correu electrònic.

El premi será lliurat el mateix divendres 18 de setembre de 2019 a les 19:00 hores, a la seu de Materials Creixell, Carrer de les Brugueres, 1 polígon Riera d’Escalnya, de Palafrugell.

El Premi serà de 800 Euros.

 

CESSIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL

El disseny premiat passarà a ser propietat de Materials Creixell amb tots els drets d’utilització, reproducció, difusió I comunicació pública, amb carácter exclusiu, per temps indefinit i àmbit internacional.

Materials Creixell es compromet a posar l’autoria del guanyador/a les reproduccions, difusions i comunicacions publiques.

 

CAUSES DE FORÇA MAJOR

L’Organització es reserva el dret d’anul.lar el concurs, quan concorin causes de força major que així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de reclamació per part dels participants.

POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADDES PERSONALS

En compliment de la LOPD 15/59 i LSSI 34/2002, i altres disposicions legals, s’informa als participants:

Mitjançant la participación en el pressent concurs, les dades de carácter personal facilitades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de carácter personal el responsable del qual es l’empresa M.Creixell. El/la participant  autoritza la utilització dels mateixos per a les comunicacions, incloent les realitzades via correu electrònic, que l’empresa M.Creixell realitzi amb finalitats  promocionals o informatives de les activitats que organitza i/o dóna suport amb la logística. Així mateix queda informat que les seves dades podrán ser comunicades, amb obligació de confidencialitat, a les empreses col.laboradores de l’empresa M.Creixell sempre que això sigui necessari a les fins del present concurs. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar sobre les dades els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposición, per la qual cosa haurà de dirigir-se per e-mail a info@creixellcreixell.cat

ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

El fet de participar suposa la plena acceptació de les presents bases. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol eventualitat no prevista.