skip to Main Content

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
SUPERIORS DE DISSENY

ESPECIALITAT DE
DISSENY D’INTERIORS

L’Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny – ESDAP ofereix a Olot l’única oferta pública dels Estudis Superiors de Disseny d’Interiors de les Comarques de Girona. El títol Superior de Disseny d’Interiors, equivalent a tots els efectes a títol universitari de grau i supervisat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, s’organitza en un programa docent de 240 crèdits ECTS repartits en 4 cursos, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats. 

Bona part dels professors de disseny d’interiors són professionals del sector, i estan en contacte amb les tendències del sector. S’ofereixen tutories individualitzades de forma habitual per facilitar un seguiment proper i continuat.

Pla d’estudis

S’estudia el llenguatge de l’espai, la seva organització, el diàleg entre la proporció i la deconstrucció en el món contemporani. Entre les matèries destaquen els llenguatges i tècniques de representació i comunicació, els materials i la tecnologia aplicada o les eines per al disseny d’interiors. A més, el primer curs és comú per a les totes les especialitats: gràfic, interiors, producte i moda, fet que genera sinergies entre els diferents estudis.

Es treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els seus alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.

Més informació a la web de l’ESDAP Catalunya