skip to Main Content

BATXILLERAT
GRAU MITJÀ

BATXILLERAT D’ARTS + APGI

FAQ

Som l’única escola del Departament d’Educació de les Comarques de Girona que imparteix la doble titulació Batxillerat d’Arts i Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Assistència al Producte Gràfic Imprès (APGI). Aquesta doble titulació, que forma part de l’oferta oficial per al curs 2020-2021 regulada pel Departament d’Educació, permet l’obtenció de dues titulacions de la següent forma: la de batxiller en tres cursos acadèmics i la del cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny en els dos primers d’aquests tres cursos.

Requisits

Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

Durada i estructura

 

Es tracta de fer el batxillerat d’arts en tres anys en comptes d’en dos, alhora que es cursa el cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny. A cada curs els alumnes fan una mitjana de 26 hores setmanals.

Durant el primer curs dels tres que dura aquesta titulació doble es fa una part del primer curs del batxillerat estàndard de 2 anys i el primer del cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

En el segon curs es realitza la part que falta del primer curs del batxillerat estàndard de 2 anys, que, un cop superada, equival al primer curs d’un batxillerat estàndard de 2 anys, i el segon i últim del cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

Al tercer curs només es fa l’últim any que resta del batxillerat, que equival al segon curs del batxillerat estàndard de 2 anys.

Formació en centres de treball

Independentment de les exempcions a què puguin tenir dret determinats alumnes segons la normativa en vigor, la implantació d’aquesta distribució extraordinària agrupa els mòduls de fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers del cicle i estada en l’empresa del batxillerat d’arts, en una sola fase de pràctiques en centres de treball.

Titulació

Un cop finalitzats els dos primers cursos, s’obté el títol de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

En completar el tercer curs de la titulació doble s’obté el títol de batxiller.

Els alumnes disposen d’un màxim de cinc cursos per obtenir les dues titulacions.

Continuïtat

Després de superar el batxillerat d’arts i el grau mitjà d’arts plàstiques i disseny es pot:

  • accedir a un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny,
  • accedir als estudis artístics superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals (un cop superada la prova d’accés corresponent),
  • accedir a un grau universitari (un cop superades les PAU).