skip to Main Content

BATXILLERAT
GRAU MITJÀ

BATXILLERAT D’ARTS + APGI

Som l’única escola de Catalunya que imparteix la doble titulació Batxillerat d’Arts i Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Assistència al Producte Gràfic Imprès (APGI). Aquests estudis permeten l’obtenció de les dues titulacions en 3 anys: El batxillerat es realitza durant els 3 cursos, mentre que el grau mitjà es pot obtenir en finalitzar i superar els dos primers cursos.

Accés

Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

Pla d’estudis

Els estudis formen l’alumnat en les matèries comunes del batxillerat d’arts i en les assignatures del grau mitjà d’Assistència al Producte Gràfic: dibuix artístic i tècnic, autoedició, fonaments i història del disseny gràfic, tipografia, volum, producció i impressió o mitjans informàtics. En el currículum de batxillerat també s’ha de superar el Treball de Recerca, assessorat i guiat per un professor tutor. 

La titulació ofereix orientació laboral i es completa amb el treball en projectes reals per facilitar la incorporació de l’alumnat al món laboral.

Pràctiques

La formació dedica 200 hores a pràctiques en empreses, fet que fomenta una ocupabilitat elevada.