skip to Main Content
Coneix L’Escola D’Art D’Olot: Projecte Educatiu, Entorn I Valors

Coneix l’Escola d’Art d’Olot: projecte educatiu, entorn i valors

Més de 200 anys d’història avalen el prestigi de l’Escola d’Art d’Olot, l’únic centre públic d’ensenyament d’art i disseny de les comarques gironines. Alhora, som un dels set campus que conformen l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques de Catalunya).

A l’Escola d’Art d’Olot impartim quatre tipus d’estudis que faciliten la continuïtat dels alumnes al centre: el Batxillerat d’Arts, els Cicles Formatius de Grau Mitjà, els Cicles Formatius de Grau Superior i els Estudis Superiors de Disseny amb les quatre especialitats (gràfic, producte, moda o interiors). 

La nostra proposta formativa està basada en el treball competencial, la interdisciplinarietat i la participació dels alumnes en projectes reals. Aquestes premises han permès la consolidació a nivell territorial, a la vegada que han provocat un destacat increment de matrícula a tots els estudis ofertats. 

L’Escola d’Art d’Olot té la voluntat d’integrar-se dins l’entorn social, econòmic i cultural de la Ciutat d’Olot, i molt especialment, a totes les comarques de Girona i altres comarques de la Catalunya central; cal destacar que el 70% del nostre alumnat procedeix de fora de la Comarca de la Garrotxa. 

La creació d’aquestes sinergies són la base de la nostra formació professionalitzadora basada en la filosofia del learning by doing. Així doncs, ens assegurem que els alumnes adquireixen els coneixements i habilitats necessàries de cara al seu futur laboral, tant que un 70% troba feina després de finalitzar els estudis.

A més, oferim pràctiques formatives en empreses reconegudes, així com programes de mobilitat internacional que enriqueixen l’experiència personal i acadèmica de l’alumnat. També organitzem conferències, workshops, tallers, exposicions i sortides o viatges a llocs d’interès.  

Totes les classes estan formades per grups reduïts de màxim 24 alumnes, fet que permet una atenció directa i un seguiment individualitzat. El nostre professorat té una àmplia trajectòria professional i està connectat amb les tendències dels diferents sectors ocupacionals.

Com a centre públic del Departament d’Eduació de la Generalitat de Catalunya, comptem amb uns preus ajustats i competitius. Destacar les condicions de paisatge i mobilitat urbana que ofereix la ciutat d’Olot; aquest entorn natural és un escenari ideal per viure, ja que garanteix una estança assequible, confortable i inspiradora.

La creativitat, la innovació i l’esforç són els valors que millor defineixen l’Escola d’Art d’Olot, que aspira a convertir-se en un centre de referència en el món de l’art i el disseny.