skip to Main Content

Ajudant de despatx d’enginyeria

Elaboració de projectes d'activitats, elèctrics, gestions amb Ajuntaments, gestions amb Endesa, peticions de subministrament a companyies de serveis